2016 Summer Collection

Bäst på
sönderdelning av träbränsle.

Vi förenklar vardagen för våra kunder!

Vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder att omvandla energived och annat trämaterial till bioenergi.

Vi på Maskinflisning är övertygade om att vårt engagemang i våra kunder och vårt arbete är en av de stora anledningarna till att vi är ett av Sveriges marknadsledande företag inom bioenergibranschen. I nära samarbete med våra kunder tar vi vårt ansvar för ett hållbart svenskt skogsbruk och bidrar till förbättrat miljöarbete i Sverige. Trä är ett klimatsmart material.

Vi erbjuder våra kunder hjälp med att sönderdela och omvandla trämaterial som energived, skogsråvara, returträ och biprodukter till bioenergi. Tack vare det täta samarbetet med våra kunder, vår egen erfarenhet och vår ständiga kunskapsutveckling bygger och förvaltar vi långsiktiga relationer. Vi är glada över att ha många värmeverk, skogsbolag, sågverk och andra aktörer i branschen bland våra kunder.

Andra framgångsfaktorer är vår starka och effektiva maskinpark av kross- och flismaskiner samt vårt duktiga serviceteam.

Vi har alltid

kunden i centrum

Vi utför uppdrag åt en mängd olika kunder såsom kommuner, värmeverk, energibolag, massaindustrin och sågverk.

Nyheter

Det händer spännande saker på Maskinflisning i Laxå, och vi vill fortsätta att arbeta nära er och utveckla våra tjänster för att hjälpa er att förädla energived och annat träbaserat material till biobränsle. Tillsammans med er, våra duktiga maskinister och vårt serviceteam siktar vi i den nya ledningen, med Gustaf Bäckgren som produktionsledare och mig själv som VD, på att fortsätta växa inom branchen.

Inför julen går våra tankar till dem som inte har det så väl förspänt som vi i Sverige. Vår julklapp i år är därför ett bidrag till ”Great Andoh”, ett barnhem i Ghana. Vi hoppas att ni gillar vårt beslut. Läs gärna mer om barnhemmet och deras fantastiska grundare här: http://www.greatandoh.com/

Ni som vill läsa hela mitt julbrev, se här.

God Jul och Gott Nytt År
Lotta Elmfeldt VD