2016 Summer Collection

Nära er och bäst på sönderdelning av träbränsle.

Vi förenklar vardagen för våra kunder!

Maskinflisning i Laxå  tar ett klimatsmart ansvar för människor och miljö genom att vara riktigt bra på att omvandla energived och annat trämaterial till bioenergi.

Som kund hos oss är du alltid i centrum och genom ett tätt samarbete påverkar vi tillsammans framtiden. Det är vi på Maskinflisning i Laxå stolta över!

Vi erbjuder hjälp med att sönderdela och omvandla trämaterial som energived, skogsråvara, returträ och biprodukter till bioenergi och är övertygade om att vårt engagemang i dig och i vårt arbete är stora anledningar till vår position  som ett av Sveriges marknadsledande företag inom bioenergibranschen. 

Vi utvecklar täta och långsiktiga samarbeten med de många värmeverk, skogsbolag, sågverk och andra aktörer i branschen som finns bland våra kunder.  Du vinner på att vara vår kund tack vare vår långa erfarenhet och ständiga kunskapsutveckling. För oss är det självklart att vi har en  stark och effektiva maskinpark av kross- och flismaskiner samt ett duktigt serviceteam som gör att vi håller igång verksamheten och undviker stopp. Det har du också glädje av.

Maskinflisning är det lokala företaget med stark leveranskapacitet. Tillsammans med vår  flexibilitet och bredd i tjänsteutbudet tillfredsställer vi stora såväl som små kunder och tillsammans tar vi vårt ansvar för ett hållbart svenskt skogsbruk och bidrar till förbättrat miljöarbete i Sverige. 

Vi har alltid

kunden i centrum

Vi utför uppdrag åt en mängd olika kunder såsom kommuner, värmeverk, energibolag, massaindustrin och sågverk.

Nyheter

Maskinflisning i Entreprenadaktuellt

Nya maskiner och nytt affärsområde ska ge Laxå Maskinflisning vind i seglen

Under hösten har Laxå Maskinflisning investerat i både en ny flismaskin och en ny kross från Vermeer. Samtidigt siktar man även in sig på nya segment, bland annat inom återvinning. 

De senaste åren har Laxå Maskinflisning tampats med sjunkande omsättningssiffror, något som företagets nya vd Lotta Elmfeldt nu ska ändra på. Hon började jobba i företaget för ett år sedan och är drivande i turn-around arbetet.

-Målsättningen är att Laxå Maskinflisning ska återta positionen som en av de ledande aktörerna i branschen. Jag jobbar för både omsättnings- och resultatökningar, samtidigt som vi hela tiden har både människor och miljö i fokus säger hon.

Det var när företagets tidigare vd och grundare sålde och lämnade företaget som man tappade viktiga kundkontakter och omsättningen sjönk. Samtidigt var vintrarna mildare och värmeverken behövde elda mindre, vilket minskade efterfrågan och hade ytterligare negativ inverkan på omsättningen.Under 2016 valde ägarna till Laxå Maskinflisning att ta in en ny styrelse och ledning och börja jobba mot nya mål. För att kunna återta marknaden krävs både  investeringar i form av nya maskiner och nya affärsområden.

-Vi har köpt in en ny kross, HG6000 och en ny flismaskin HG4000, båda från Vermeer och satsar på ett nytt affärsområde, returträ, berättar Lotta Elmfeldt. 

-Det är en tuff bransch, men vi har bra medarbetare hos oss som har varit med länge och kunderna är positiva till oss. Dessutom har vi ägare som är villiga att satsa och som förstår att det kommer att krävas uthållighet, tillägger Lotta Elmfeldt. Investeringarna i de nya maskinerna ligger på mellan 10 och 15 miljoner kronor och var nödvändiga för att Laxå Maskinflisning ska kunna växa.

-Det som har varit viktigt i valet av maskiner är produktions kvalité och att maskinerna uppfyller de senaste miljökraven. Våra maskinister har varit högst delaktiga i valet av maskiner och redan nu är maskinerna hårt bokade för resten av säsongen, fortsätter Lotta Elmfeldt. 

Maskinparken består nu av totalt åtta maskiner; sex flismaskiner och två krossar. Redan nu har man börjat titta på nästa maskininvestering.

 Se artikel i tidningen: Maskinflisning i Entreprenadaktuellt