2016 Summer Collection

Nära er och Bäst på sönderdelning av träbränsle.

Vi förenklar vardagen för våra kunder!

Maskinflisning i Laxå  tar ett klimatsmart ansvar för människor och miljö genom att vara riktigt bra på att omvandla energived och annat trämaterial till bioenergi.

Som kund hos oss är du alltid i centrum och genom ett tätt samarbete påverkar vi tillsammans framtiden. Det är vi på Maskinflisning i Laxå stolta över!

Vi erbjuder hjälp med att sönderdela och omvandla trämaterial som energived, skogsråvara, returträ och biprodukter till bioenergi och är övertygade om att vårt engagemang i dig och i vårt arbete är stora anledningar till vår position  som ett av Sveriges marknadsledande företag inom bioenergibranschen. 

Vi utvecklar täta och långsiktiga samarbeten med de många värmeverk, skogsbolag, sågverk och andra aktörer i branschen som finns bland våra kunder.  Du vinner på att vara vår kund tack vare vår långa erfarenhet och ständiga kunskapsutveckling. För oss är det självklart att vi har en  stark och effektiva maskinpark av kross- och flismaskiner samt ett duktigt serviceteam som gör att vi håller igång verksamheten och undviker stopp. Det har du också glädje av.

Maskinflisning är det lokala företaget med stark leveranskapacitet. Tillsammans med vår  flexibilitet och bredd i tjänsteutbudet tillfredsställer vi stora såväl som små kunder och tillsammans tar vi vårt ansvar för ett hållbart svenskt skogsbruk och bidrar till förbättrat miljöarbete i Sverige. 

Vi har alltid

kunden i centrum

Vi utför uppdrag åt en mängd olika kunder såsom kommuner, värmeverk, energibolag, massaindustrin och sågverk.

Nyheter

Maskinflisning i Laxå förlänger sitt avtal med Sveaskog

Avtalet mellan Maskinflisning i Laxå och Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog, förlängs med 2 år. I avtalet ingår flisnings- och krossningstjänster som utförs på både Sveaskogs olika terminaler och på andra platser i de regioner företaget verkar i Sverige.

 Det nya avtalet är en förlängning av tidigare ettårigt samarbetsavtal och tjänsterna avropas av regionalt ansvariga

-        Vi har ett väletablerat och välfungerande samarbete. Maskinflisning är det lokala företaget med stark leveranskapacitet, säger Sveaskogs inköpschef Bo Arketeg.

Maskinflisnings VD Lotta Elmfeldt ser avtalet som ytterligare ett bevis på att företagets utstakade strategi fungerar och tilltalar kunderna.

-        Vår flexibilitet, kompetenta maskinister och bredd i tjänsteutbudet gör att vi kan tillgodose även en så stor kund som Sveaskogs behov, säger hon.