Om Maskinflisning

Våra kunder står alltid i centrum och genom ett tätt samarbete påverkar vi tillsammans med dem framtiden. Det är vi på Maskinflisning i Laxå stolta över! 

Drift- och leveranssäkerhet

Vi lär oss av våra kunder och tack vare det nära kundsamarbetet vet vi hur viktigt det är med hög drift- och leveranssäkerhet i bioenergibranschen. Vi utvecklar därför kontinuerligt både våra kompetenta förare och vår maskinpark. Vårt mål vid ett eventuellt haveri är att få igång en maskin inom 24 timmar och för att trygga driften och underhållet av maskinerna har vi därför byggt upp en egen fullt utrustad serviceverkstad med kunnig personal. Vi har ett stort reservdelslager för att hålla den höga leveranssäkerhet som våra kunder efterfrågar.

Vår produktionsledare Gustaf Bäckgren menar också att: Vi skapar en trygg och säker leverans för våra kunder tack vare vår tillgänglighet.

Det är enkelt att samarbeta med oss! Tack vare geografisk närhet, flexibilitet och kundanpassade tjänster är vi tillgängliga och bidrartill  ett hållbart skogsbruk i Sverige, något som vi verkligen bryr oss om. Våra kunder får hjälp med att omvandla oförädlad energived eller annat trämaterial till biobränsle genom flisnings- och/eller krosstjänster och vi strävar alltid efter ett långsiktigt hållbart och nära samarbete med våra kunder. 

 

Vi vill vara den bästa partnern för våra kunder inom biobränslebranschen säger VD Lotta Elmfeldt.

Våra maskiner

Vår maskinpark består just nu av 6 skivhuggar och 3 krossar. För mer information se under tjänster.

Våra ägare

Maskinflisning startade sin verksamhet 1996. Företaget har sitt säte i Laxå och har både fast anställda och säsongsanställda maskinister.

Laxå Maskinflisning ägs av PEQ Invest 1, ett svenskt investeringsbolag som investerar i små och medelstora företag. PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. PEQ är en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i de bolag som den investerar i och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. PEQs målsättning är att vara en värdefull partner till ledningsgrupp och övriga ägare som bidrar med en blandning av entreprenörskap, industriell kompetens och finansiell disciplin.

Vi har alltid

kunden i centrum

Vi utför uppdrag åt en mängd olika kunder såsom kommuner, värmeverk, energibolag, massaindustrin och sågverk.

Nyheter

Maskinflisning i Laxå AB blickar framåt med entusiasm - skriver avtal med Nordic Paper

2017-09-18

Samarbetet grundar sig i de båda företagens kvalitets- och miljömedvetenhet och innebär att Maskinflisning under kommande treårsperiod ska tillgodose Nordic Paper med kvalitetsmaterial till sin produktion.

Att vi skriver avtalet just nu stämmer väl med den fas vårt bolag befinner sig i: redo för framtiden och de krav våra kunder ställer på både kvalitet och miljöhänsyn, säger Lotta Elmfeldt, Maskinflisnings VD.

Tack vare vår heltäckande och driftssäkra maskinpark ser vi med entusiasm och trygghet fram emot att leverera flisning av rundved till Nordic Papers anläggningar i både Säffle och Bäckhammar. Att avtalet gäller båda anläggningarna innebär stora vinster för både människor och miljö, något som Maskinflisning jobbar hårt för. Dels finns vi i närområdet för Nordic Papers anläggningar och dels håller våra senast inköpta maskiner högsta miljöklass och drivs dessutom på bioolja.

Maskinflisning är stolta över avtalet och över sin kapacitet att ta sig an uppdrag som det här från Nordic Paper.