Maskinflisning utökar maskinparken

Maskinflisnings utökar sin maskinpark och stärker kapaciteten på krossning genom förvärv av en CBI 6400, se bild.

Artikel i Bioenergi om Maskinflisnings turnaround

I senaste numret av Bioenergi tar Maskinflisning i Laxå AB täten och syns redan på framsidan av tidningen. Läs mer om VD:s uppdrag att vända motgång till medgång och hur hon ser på framtiden här: Bioenergi nr 5 2017 

Maskinflisning i Entreprenadaktuellt

Nya maskiner och nytt affärsområde ska ge Laxå Maskinflisning vind i seglen

Under hösten har Laxå Maskinflisning investerat i både en ny flismaskin och en ny kross från Vermeer. Samtidigt siktar man även in sig på nya segment, bland annat inom återvinning. 

De senaste åren har Laxå Maskinflisning tampats med sjunkande omsättningssiffror, något som företagets nya vd Lotta Elmfeldt nu ska ändra på. Hon började jobba i företaget för ett år sedan och är drivande i turn-around arbetet.

-Målsättningen är att Laxå Maskinflisning ska återta positionen som en av de ledande aktörerna i branschen. Jag jobbar för både omsättnings- och resultatökningar, samtidigt som vi hela tiden har både människor och miljö i fokus säger hon.

Det var när företagets tidigare vd och grundare sålde och lämnade företaget som man tappade viktiga kundkontakter och omsättningen sjönk. Samtidigt var vintrarna mildare och värmeverken behövde elda mindre, vilket minskade efterfrågan och hade ytterligare negativ inverkan på omsättningen.Under 2016 valde ägarna till Laxå Maskinflisning att ta in en ny styrelse och ledning och börja jobba mot nya mål. För att kunna återta marknaden krävs både  investeringar i form av nya maskiner och nya affärsområden.

-Vi har köpt in en ny kross, HG6000 och en ny flismaskin HG4000, båda från Vermeer och satsar på ett nytt affärsområde, returträ, berättar Lotta Elmfeldt. 

-Det är en tuff bransch, men vi har bra medarbetare hos oss som har varit med länge och kunderna är positiva till oss. Dessutom har vi ägare som är villiga att satsa och som förstår att det kommer att krävas uthållighet, tillägger Lotta Elmfeldt. Investeringarna i de nya maskinerna ligger på mellan 10 och 15 miljoner kronor och var nödvändiga för att Laxå Maskinflisning ska kunna växa.

-Det som har varit viktigt i valet av maskiner är produktions kvalité och att maskinerna uppfyller de senaste miljökraven. Våra maskinister har varit högst delaktiga i valet av maskiner och redan nu är maskinerna hårt bokade för resten av säsongen, fortsätter Lotta Elmfeldt. 

Maskinparken består nu av totalt åtta maskiner; sex flismaskiner och två krossar. Redan nu har man börjat titta på nästa maskininvestering.

 Se artikel i tidningen: Maskinflisning i Entreprenadaktuellt

 

Maskinflisning i Laxå AB siktar mot framtiden

Maskinflisning i Laxå AB har under senaste året uppdaterat sin maskinpark och är därmed redo för en spännande framtid.

Företaget har två etablerade affärsområden, krossning och flisningstjänster.

Genom sitt köp av de nya maskinerna med de senaste miljömotorerna kan Maskinflisning, förutom ökad produktionskapacitet, nu satsa på krossning av returträ och samtidigt värna om både människa och miljö. De nya maskinerna fungerar i urban miljö tack vare låg bullernivå och hög miljöklass. Företagets maskinister är mycket positiva till de nya maskinerna som håller högsta kvalitet på producerat material.

-Företaget kan erbjuda hög driftsäkerhet vilket positionerar företaget i absoluta framkant som leverantör av kross- och flistjänster, säger Lotta Elmfeldt, VD för bolaget.

Med sin heltäckande och driftssäkra maskinpark är Maskinflisning redo för framtiden och kundernas krav på ett komplett och flexibelt tjänsteutbud.